Bæredygtighed og cirkulær økonomi på dagsordenen

EU-Kommissionen har netop lanceret en handlingsplan for cirkulær økonomi. Denne handlingsplan vil sammen med en række andre initiativer sætte mere fart på den danske dagsorden, der handler om genbrug og genanvendelse og fortsat innovation og produktudvikling. Tidligere talte vi vugge til grav om vores produkter, nu bliver det i højere grad fra vugge til vugge. Intet må gå til spilde, men skal i stedet give nærring til noget nyt.

Af Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

Affald_Bred

I Dansk Byggeri arbejder vi konkret med at udvikle og konkretisere byggeriets bidrag til en bæredygtig udvikling. Det sker med afsæt i en erkendelse af, at byggeerhvervet leverer 30 procent af alt affald, og at bygninger står for 40 procent af energiforbruget.

Affald skal gå fra at være noget, vi bare brænder af eller deponerer, til noget vi fremadrettet genanvender. Vi skal have styr på farlige stoffer og materialer, der skal fjernes ved kilden for at sikre en effektiv genanvendelse af affald.

I forhold til at reducere energiforbruget i bygninger bør der opstilles bindende mål for energieffektivisering på både EU og nationalt niveau. Vi realiserer ikke omstillingen til et fossilfrit energisystem uden at indtænke energieffektivisering og energibesparelser. Omstillingen skal ske omkostningseffektivt og med det rette miks af energibesparelser og VE-produceret energi.

I EU er der gennem de seneste år arbejdet så konkret med bæredygtighed, at der er udviklet standarder, der definerer bæredygtighed. Byggevareforordningen, der trådte i kraft i 2013, indeholder et såkaldt ”syvende væsentlighedskriterie”, der netop er bæredygtighed. Det betyder, at der, som supplement til de europæiske standarder for byggevarer, arbejdes med retningslinjer for miljøvaredeklarationer. Og der er allerede udviklet certificeringssystemer, så producenter kan levere miljøvaredeklarationer på byggematerialer og samlede byggerier. Det skaber muligheden for en konkret efterspørgsel af bæredygtige løsninger.

Med virkning fra 1. januar 2016 implementeres et nyt udbudsdirektiv i dansk lovgivning. Det betyder, at der for alt offentligt støttet byggeri vil være krav om dokumentation af bæredygtighed for byggeri og renoveringer. Bæredygtighed vil i udbud indgå som et tildelingskriterie. Der skal derfor udarbejdes metoder, som gør os i stand til at afgøre, om en given løsning er mere eller mindre bæredygtig end en anden løsning. Bæredygtighed bliver simpelthen et konkurrenceparameter.

Bæredygtighed og cirkulær økonomisk tænkning er således kommet for at blive en integreret del af vores ageren. Derfor skal vi afstå fra at forfølge en tilgang, hvor bæredygtighed tilgås som en elitær disciplin baseret på tunge og omkostningskrævende certificeringsordninger med inddragelse af eksperttænkning. Vi skal i stedet bruge kræfterne på hurtigt og effektivt at tilegne os standarder for bæredygtighed, som sætter os i stand til at vurdere forskellige løsninger i forhold til hinanden.

Bæredygtighed skal gøres til mainstream, i alt hvad vi foretager os – uanset om det handler om byplanlægning, byggeri eller drift af bygninger.

 

 

 
Kommentarer

Trackbacks for this post

Skriv en kommentar