Film om renovering

Tags
Brug indeklima som løftestang for renoveringer
Energieffektive bygninger skal på den politiske dagsorden
Fald i nybyggeri giver plads til energirenoveringer
Beton – skønheden og udyret i Gellerup
Kvalitetssikring skal (igen) kobles på byggeprocessen
Flere energirenoveringer er en del af en større grøn bæredygtighedsdagsorden
Europa-Parlamentet skal sikre at Bygningsdirektivets energimålsætninger nås!
Det støjer i danske boliger – Løsningerne findes, men opmærksomheden mangler
 

En stor del af de 2,5 mio. danske bygninger skal snart renoveres

Værdien af danske bygninger er estimeret til 4.000 mia. kroner

Mindst 40% af energiforbruget kommer fra bygninger. Effektiviseringspotentialet er enormt.

Det er ca. 30% dyrere at reparere end at renovere

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer

Renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen