Tags
Få overblikket over din skolerenovering via nyt evalueringsværktøj
Uden nye metoder øger vi ikke produktiviteten i renovering
Det er værd at gentage …
Elever driver adfærdstiltag der afhjælper indeklimaudfordringer
Energieffektivitet er alfa omega i nyt energiforlig!
Når renovering løfter et helt kvarter
Kvalificeret og tidlig viden giver bedre renoveringsprojekter
Renovering er fremtidens arkitekturværker
 

Værdien af danske bygninger er estimeret til 4.000 mia. kroner

Mindst 40% af energiforbruget kommer fra bygninger. Effektiviseringspotentialet er enormt.

En stor del af de 2,5 mio. danske bygninger skal snart renoveres

Det er ca. 30% dyrere at reparere end at renovere

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer

Renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen