Tags
Klare visioner og ledelse skaber manøvrerum i renoveringsprojekter
Højere produktivitet kræver investeringer i samarbejdet
Optimeret planlægning kan minimere spild i renoveringsindustrien
Boligforbedringer er vejen frem for energirenoveringer
Kun nullermænd kommer af sig selv …
Husholdningernes energibesparelser er vigtige for dansk energi- og klimapolitik
Målbarhed og klar kommunikation om indeklima skal være løftestang for gode renoveringer
Energieffektiviseringen glimrer ved sit fravær i regeringens udkast til en energistrategi
 

Værdien af danske bygninger er estimeret til 4.000 mia. kroner

Mindst 40% af energiforbruget kommer fra bygninger. Effektiviseringspotentialet er enormt.

En stor del af de 2,5 mio. danske bygninger skal snart renoveres

Det er ca. 30% dyrere at reparere end at renovere

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer

Renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen