Tags
Har du talt med dine brugere i dag?
Kan bevaringsværdig arkitektur skabes?
Historiske bygninger som brobygger
Benspænd for innovation på facaden
Fornyet politisk fokus på energirenovering
Flere strategiske partnerskaber efterlyses i byggebranchen
5 år med RENOVER prisen
Kassetænkning er en spændetrøje for millionbesparelser
 

Værdien af danske bygninger er estimeret til 4.000 mia. kroner

Mindst 40% af energiforbruget kommer fra bygninger. Effektiviseringspotentialet er enormt.

En stor del af de 2,5 mio. danske bygninger skal snart renoveres

Det er ca. 30% dyrere at reparere end at renovere

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer

Renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen