Tags
Smart og parat til fremtidens energisystem
Byfornyelsesmidlerne der forsvandt med et pennestrøg
Energimærker, isoleringsmaterialer, jordvarme og solceller – er det vejen frem, når vi renoverer?
Gode aspekter i Energikommissionens 6 anbefalinger, men behov for handling
PH’s eget hus i Gentofte – Udvikling og bevaring
Store ikke-udnyttede muligheder for digitalisering
Vi skal være verdens bedste
Arne akklimatiseret  
 

Værdien af danske bygninger er estimeret til 4.000 mia. kroner

Mindst 40% af energiforbruget kommer fra bygninger. Effektiviseringspotentialet er enormt.

En stor del af de 2,5 mio. danske bygninger skal snart renoveres

Det er ca. 30% dyrere at reparere end at renovere

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer

Renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen