Tags
Lyngby-Port (600px)
Hvorfor ikke udnytte det økonomiske potentiale i energibesparelser?
Gen_Vindue
Når genbrugsøkonomi går i sort
Dokumentation i byggeriet_Foto Nicolai Perjesi
Kvalitetssikring er ikke bare et bureaukratisk onde
Ny_Søren_LKPE_2016_NY
Forstå bygherrens forretning
I 2015 modtog vi på vores recycling plads i Odense mere end 45.000 ton bygge og anlægsaffald. 90% af det der modtages bliver solgt videre som fx beton der sælges som bundsikring, træ der kan laves til spånplader eller bruges til opvarmning og jern, der bliver solgt i forskellige fraktioner til stålværker og genopstår som armeringsjern til byggerier
 Lovgivning spænder ben for genbrug af byggeaffald 
IMG_5196_Lang
Vi skal se på renovering som en kompetence i sig selv
Foto: KAB
Benspænd på den grønne sti
måler til ventilationsvarme genvind
Vi er de sidste, der kan nå at bremse klimaforandringerne – renovering på Folkemødedagsordenen.
 

Værdien af danske bygninger er estimeret til 3.700 mia. kroner

Mindst 40% af energiforbruget kommer fra bygninger. Effektiviseringspotentialet er enormt.

En stor del af de 2,5 mio. danske bygninger skal snart renoveres

Det er ca. 30% dyrere at reparere end at renovere

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer

Renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen