Tags
3 gode råd til at få støtte til dit renoveringsprojekt!
Kulturarv er noget vi deler med hinanden
Kommunale benspænd hindrer attraktive tagboliger i København
Nyt værktøj skal understøtte kommunernes renoveringsindsats
Skru ned for energiforbruget og op for det kommunale ansvar
Sådan er reglerne for genbrug og genanvendelse
Et CO2-neutralt samfund er muligt – og sådan kan vi opnå det
Rådgiveren er nødvendig til effektiv renovering
 

Værdien af danske bygninger er estimeret til 4.000 mia. kroner

Mindst 40% af energiforbruget kommer fra bygninger. Effektiviseringspotentialet er enormt.

En stor del af de 2,5 mio. danske bygninger skal snart renoveres

Det er ca. 30% dyrere at reparere end at renovere

Renovering beskæftiger mere end 100.000 personer

Renovering udgør over 50% af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen